Acı Ama Gerçek: Narsistlerin Daha Az Sağlık Problemi Yaşadığını Gösteren Çarpıcı Araştırma

2024 yılında yayınlanmış olan “Mirror, mirror on the wall, who’s the healthiest of them all – The surprising role of narcissism in state-level health outcomes” (Ayna ayna söyle bana aralarında en sağlıklısı kim – Narsisizmin eyalet düzeyindeki sağlık sonuçlarındaki şaşırtıcı rolü)  isimli makale gerçekten ilginç bir gerçeği ortaya koydu.

Karanlık Üçlü denilen kişilik bozukluklarına sahip olan kişilerin sağlık durumlarıyla ilgili yapılan bu araştırma gerçekten çarpıcı sonuçlara sahip. Peki bu araştırma tam olarak ne söylüyor? 

Öncelikle araştırmanın yöntemine değinerek başlayalım.

Araştırma, Amerika genelinde yaşayan 18- 85 yaş arasındaki 4230 katılımcı üzerinde gerçekleştiriliyor.

 %54.15’i kadın, %44.37’si erkek, geri kalanıysa diğer cinsiyetlerden veya belirtmek istemeyenlerden oluşan bu çalışmada, “Karanlık Üçlü” (Dark Triad) olarak adlandırılan kişilik özellikleri üzerine odaklanılıyor.

Karanlık Üçlü kişilik özellikleri kapsamında katılımcıların narsisizm, makyavelizm ve psikopati dereceleri ölçülüyor.

Sağlık durumları açısındansa, katılımcıların obezite, depresyon, günlük uyuma saatleri, hipertansiyon, kalp sağlığı vb. durumlara yönelik verileri toplanıyor ve araştırma kapsamında bu veriler analiz ediliyor.

Karanlık üçlü kişilik özellikleri dediğimiz kavramı da açıklayalım.

Karanlık üçlü kavramı; narsisizm, makyavelizm ve psikopati gibi kişilik bozukluklarını tasvir etmek için kullanılıyor.

Narsisizm, kişinin kendisine karşı beslediği aşırı hayranlıkla açıklanır. Bu kişilik bozukluğuna sahip kişilerin, oldukça bencil ve empatiden yoksun olmalarıyla bilinir.

Makyavelizmse, manipülatif davranışlarla diğer kişilerin bu kişilik bozukluğuna sahip kişi tarafından sömürülmesi olarak tanımlanır. Narsisizme benzer şekilde empati ve ahlak eksikliği görülür. Ek olarak, acımasızlık gibi davranışlarla da tasvir edilir.

Psikopatiyse, diğer kişilik bozuklukları gibi empati yoksunluğu ve anti-sosyal davranışlar çerçevesinde diğer kişilere zarar verme gibi davranışlarla tasvir edilir.

Sonuçlara göre narsistler daha az sağlık problemine sahip!

Karanlık Üçlü kişilik özellikleri kapsamında yer alan diğer kişilik bozukluklarına kıyasla, yalnızca narsisizmin sağlık durumu değişkenleriyle bir ilgisi olduğu sonucuna varılıyor.

Bulgular, narsist kişilerde daha az depresyon ve obezite görüldüğünü fakat bu kişilerin çoğunlukla 7 saatten az uyuduğunu gösteriyor.

Ayrıca, narsistik özelliklere sahip kişilerin fazla olduğu eyaletlerde plastik cerrahlara olan talebin daha fazla olduğu da görülmüş.

Narsist kişilerin kendilerine hayranlığı göz önünde bulundurulduğunda bu pek de şaşırtıcı değil.

Narsist kişilerin fazla olduğu eyaletlerde kalp yetmezliğine bağlı ölüm oranı çok daha düşük!

Araştırma, narsistlik ile sağlık sorunu yaşamak arasında negatif bir ilişki olduğunu belirtiliyor.

Eyalet düzeyindeki narsist kişi sayısıyla karşılaştırıldığında, narsist kişilerin fazla olduğu eyaletlerde kalp yetmezliği ve hipertansiyon kaynaklı ölümlerin daha az olduğu görülmekte.

Bu duruma karşıt olarak, psikopatinin daha fazla görüldüğü eyaletlerde daha fazla kalp yetmezliği kaynaklı ölüm görüldüğü belirtiliyor.

Özetle, bu çalışma narsisizmin sağlık üzerindeki rolünü çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

Bir tür kişilik bozukluğu  olan narsisizmin, sağlık boyutundaki etkisi göz önünde bulundurulduğunda, araştırma kapsamında bu kişilik bozukluğuna sahip kişilerin diğer kişilere kıyasla çok daha az sağlık sorunu yaşadığı görülüyor.

Yani bu araştırma kapsamında, empati yoksunluğu ile karakterize edilen bu kişilik bozukluğuna sahip kişilerin, diğerlerine göre nispeten daha sağlıklı bir yaşam sürdüğü görülüyor. 

Tabii her araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da kendi örneklemi kapsamında genelleştirilebileceğini ve her araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da kısıtları olduğunu belirterek içeriğimizi noktalayalım.

Kaynak: Elsevier

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x